Konstantyn i Metody - apostolowie Slowian

Елемент

Заглавие

Konstantyn i Metody - apostolowie Slowian

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

1К; 2Б

Автор

J Lesny; J Lesny

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Poznan; Poznan; Poznan Ksiegarnia sw. Woiciecha

Година на издаване

1987

Страници

164 p.; p. 102-109.; p. 11-15.; p. 110-114.; p. 115-119.; p. 16-27.; p. 28-33.; p. 34-38.; p. 39-48.; p. 49-53.; p. 63-69.; p. 70-74.; p. 75-81.; p. 88-91; p. 92-101.; р.58-62.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.; 3.10.; 3.10.Велика Моравия и Кирило-Методиевото дело; 3.2.; 3.2.2.; 3.3.; 3.3.2.; 3.4.; 5.2.; 6.; 6.3.; 6.4.; 6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Велика Моравия; Сирмиум; Велика Моравия

Сигнатура

НБКМ / 559370

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

J Strzelczyk Deut. Archiv. f. Erforsch. des Mittelalters XLV 1989 p. 267; J Wlk Ceskoslovensky cas. hist. XXXVII 1989 p. 120-121; W Swoboda Roczniki Historyczne L-LV 1990 p. 224-227 НБКМ / 2510

uri

Илюстрации

J Lesny

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело; Българската църква и Кирило-Методиевото дело; Кирило-Методиевска традиция в Полша; Кирило-Методиевска традиция в Чехия; Кирило-Методиевска традиция във Велика Моравия; Константин-Кирил Философ; Константин-Кирил Философ - Гроб; Константин-Кирил Философ - Създаване на славянската писменост; Крило-Методиевска традиция в Русия; Методий; Методий - местонахождение на архиепископското му седалище; Моравска мисия; Мощи на св. Кирил; Старобългарска литература IX-XI в.

Колекции

„Konstantyn I Metody - Apostolowie Slowian“. Poznan; Poznan; Poznan Ksiegarnia sw. Woiciecha, 1987, Poznan; Poznan; Poznan Ksiegarnia sw. Woiciecha, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42946