100 години от рождението на видния палеославист - езиковед А.М. Селишчев /1886-1942/

Елемент

Заглавие

100 години от рождението на видния палеославист - езиковед А.М. Селишчев /1886-1942/

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Васил Василев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с. 82-83

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Х

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„100 години от рождението на видния палеославист - езиковед А.М. Селишчев /1886-1942/“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42942