Aktualni otazky ateistike vychovy a propagandy v soucasnem ideologickem zapase. 1

Елемент

Заглавие

Aktualni otazky ateistike vychovy a propagandy v soucasnem ideologickem zapase. 1

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha

Година на издаване

1987

Страници

p. 10-27.; p. 90-102.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.10.Велика Моравия и Кирило-Методиевото дело; 6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Велика Моравия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

J Karola; Z Klanica

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Чехия; Моравска мисия

Колекции

„Aktualni Otazky Ateistike Vychovy a Propagandy V Soucasnem Ideologickem Zapase. 1“. Praha, 1987, Praha, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42929