In memoriam Dmitrij Sergeevich Lichchev

Елемент

Заглавие

In memoriam Dmitrij Sergeevich Lichchev

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Klaus D Seemann

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

p. 109-115.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 4233

Име на изданието

Zeitschrift fuer Slavistik

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„In Memoriam Dmitrij Sergeevich Lichchev“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42921