Dobrowsky and the Slavonic Bible Josef Dobrowsky`s Contribution to the Study of the Slavonic Bible together with a Survey of Previous Scholarship and an Appreciatron of his Lasting Influence on Slav Biblical Studies

Елемент

Заглавие

Dobrowsky and the Slavonic Bible Josef Dobrowsky`s Contribution to the Study of the Slavonic Bible together with a Survey of Previous Scholarship and an Appreciatron of his Lasting Influence on Slav Biblical Studies

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Francis J Thomson

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha Slovansky ustav AVCR

Година на издаване

2004

Страници

158 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.; 3.6.; 6.1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Библиография - с. 129-148; Във връзка с проведената в Прага на 10-13 юни 2003 г. конференция за Йозеф Добровски; Индекс на библейските цитати - с. 152-153; Индекс на имената - с. 149-152; Индекс на ръкописите - с. 154-156

Анотации

Съдържа: Първото значимо изследване на Й. Добровски на славянската библия; първото сравнение на гръцкия и славянския текст на Новия Завет; първата съпоставка на гръцката и славянската версия на Стария завет; началните заключения на Й. Добровски.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Dobrowsky and the Slavonic Bible Josef Dobrowsky`s Contribution to the Study of the Slavonic Bible Together With a Survey of Previous Scholarship and an Appreciatron of His Lasting Influence on Slav Biblical Studies“. Praha Slovansky ustav AVCR, 2004, Praha Slovansky ustav AVCR, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42917