Narodny kalendar 2004

Елемент

Заглавие

Narodny kalendar 2004

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словаш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Martin Matica slovenska

Година на издаване

2003

Страници

p. 53-56.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

zost J Bobak

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Peter Zenuch

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевото дело и традиции в средновековна християнска Европа (Изток и Запад)

Колекции

zost J Bobak. „Narodny Kalendar 2004“. Martin Matica slovenska, 2003, Martin Matica slovenska, 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42911