Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г

Елемент

Заглавие

Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

В. Търново Фабер

Година на издаване

1999

Страници

343 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Веселка Желязкова Българистика 2000 1 с. 97-98. (Информация)

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Пролог

Колекции

„Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г“. В. Търново Фабер, 1999, В. Търново Фабер, 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42889