Vyznamne katalogy starych slovanskych rukopisu vydane v letech 1994-1999

Елемент

Заглавие

Vyznamne katalogy starych slovanskych rukopisu vydane v letech 1994-1999

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Emilie Blahova

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

p. 244-248.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

LXIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Slavia

Забележки

Анотации

Преглед на по-значителните описи на стари славянски ръкописи, издадени през указания период.

Рецензия

uri

Илюстрации

Emilie Blahova

описание на тома

Предметна рубрика

Описи на славянски ръкописи

Колекции

„Vyznamne Katalogy Starych Slovanskych Rukopisu Vydane V Letech 1994-1999“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42873