Konstantyn i Metody - apostolowie Slowian.

Елемент

Заглавие

Konstantyn i Metody - apostolowie Slowian.

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

J Lesny

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Poznan

Година на издаване

1987

Страници

p. 82-87.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 559370

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

J Lesny

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в България

Колекции

„Konstantyn I Metody - Apostolowie Slowian“. Poznan, 1987, Poznan, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42866