Anzeiger fur slavische Philologie. 18

Елемент

Заглавие

Anzeiger fur slavische Philologie. 18

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Graz

Година на издаване

1987

Страници

p. 1-6.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 553317

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Ch Hannick

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Anzeiger Fur Slavische Philologie. 18“. Graz, 1987, Graz, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42852