Croazia intermediario fra la Bulgaria e Roma alla fine del secolo nono ed all'inizio del secolo decimo

Елемент

Заглавие

Croazia intermediario fra la Bulgaria e Roma alla fine del secolo nono ed all'inizio del secolo decimo

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

Автор

J Dujeev

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

p.27-34.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.11.; 6.5.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Рим

Сигнатура

НБКМ/ А 9578

Име на изданието

Slovo

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Рим - България и Кирило-Методиевото дело.

Колекции

„Croazia Intermediario Fra La Bulgaria E Roma Alla Fine Del Secolo Nono Ed all’inizio Del Secolo Decimo“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42848