Aktualni otazky ateisticke vichovy a propagandy v soueasnem ideologickem zapase

Елемент

Заглавие

Aktualni otazky ateisticke vichovy a propagandy v soueasnem ideologickem zapase

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha

Година на издаване

1987

Страници

p. 28-44.; p. 62-79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.10.Велика Моравия и Кирило-Методиевото дело; 6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Велика Моравия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

B Chropovski; L. E Havlik

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Чехия.; Кирило-Методиевската традиция във Велика Моравия.

Колекции

„Aktualni Otazky Ateisticke Vichovy a Propagandy V Soueasnem Ideologickem Zapase“. Praha, 1987, Praha, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42842