Das Christentum in Bulgarien und auf der ubrigen Balkanhabinsel in der Spatantike und im Fruhen Mittelalter. II. Intern. Simp., Haskovo (Bulgarien), 10-13 Juni 1986.

Елемент

Заглавие

Das Christentum in Bulgarien und auf der ubrigen Balkanhabinsel in der Spatantike und im Fruhen Mittelalter. II. Intern. Simp., Haskovo (Bulgarien), 10-13 Juni 1986.

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Renate Pillinger; Под ред. на Vassil Gjuzelev

Местоиздаване, Издателство

Wien Verrein Freunde des Hauses Wittgenstein

Година на издаване

1987

Страници

336 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.3.Научни форуми засягащи кирило-методиевската проблематика

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 551984

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

ill. (Miscellanea Bulgarica / Bulg. Forschungsinst. in Osterreich, 5.)

описание на тома

Предметна рубрика

Симпозиуми, кирило-методиевски.; Юбилейнни тържества и научни форуми

Колекции

„ 10-13 Juni 1986“. Wien Verrein Freunde des Hauses Wittgenstein, 1987, Wien Verrein Freunde des Hauses Wittgenstein, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42841