Niewidzialne skrzydla (od IX wieku do roku 1944)

Елемент

Заглавие

Niewidzialne skrzydla (od IX wieku do roku 1944)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Krakow

Година на издаване

1987

Страници

p. 21.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ I 98775

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Autor Anonimowy

описание на тома

Предметна рубрика

Похвала за цар Симеон.

Колекции

„Niewidzialne Skrzydla (od IX Wieku Do Roku 1944)“. Krakow, 1987, Krakow, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42836