L'oeuvre des disciples de Cyrille et Methode

Елемент

Заглавие

L'oeuvre des disciples de Cyrille et Methode

Езикова група

Латиница

Език на изданието

фр.

Код на изданието

Автор

Dimitar Angelov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

p. 9-14.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.

Годишнина

XI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в България.

Колекции

„L’oeuvre Des Disciples De Cyrille Et Methode“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42827