Неизвестни химнографски произведения на Климент Охридски

Елемент

Заглавие

Неизвестни химнографски произведения на Климент Охридски

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Благой Шаламанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

с. 51-57; No 2, с. 47-55; No 3, с. 63-69; No 4, с. 52-60; No 5, с. 61-67.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.1.3.2.

Годишнина

XXXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 3889

Име на изданието

Сп. БАН

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Климент Охридски - Химнографски творби

Колекции

„Неизвестни химнографски произведения на Климент Охридски“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42820