Belgian Contributions to the 13th International Congress of Slavists. Ljubljana, 15-21 Aug. 2003

Елемент

Заглавие

Belgian Contributions to the 13th International Congress of Slavists. Ljubljana, 15-21 Aug. 2003

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Ghent

Година на издаване

2003

Страници

p. 89-113

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

L Sels

описание на тома

Предметна рубрика

Византийска литература - Преводи и влияние върху старобългарската литература през IX-XI в.

Колекции

„Belgian Contributions to the 13th International Congress of Slavists. Ljubljana, 15-21 Aug. 2003“. Ghent, 2003, Ghent, 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42803