Dziedictwo misji slowianskiej Cyryla i Metodego

Елемент

Заглавие

Dziedictwo misji slowianskiej Cyryla i Metodego

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Kielce

Година на издаване

1988

Страници

p. 89-95.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 566968

Име на изданието

Забележки

С рез. на анг. ез

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Teotyn Roh-Zebrowski

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Dziedictwo Misji Slowianskiej Cyryla I Metodego“. Kielce, 1988, Kielce, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42785