Kodex Supraslsky o posetilosti a fikovniku

Елемент

Заглавие

Kodex Supraslsky o posetilosti a fikovniku

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

P Penaz

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

p. 26-267.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.3.

Годишнина

LVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А1253

Име на изданието

Slavia

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Супрасълски сборник

Колекции

„Kodex Supraslsky O Posetilosti a Fikovniku“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42779