Nikola Rodic (1. 12. 1940 - 7. 2. 2003) Nekrolog

Елемент

Заглавие

Nikola Rodic (1. 12. 1940 - 7. 2. 2003) Nekrolog

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Gordana Jovanovic

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2003

Страници

p. 264-265

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

72

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Slavia

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Nikola Rodic (1. 12. 1940 - 7. 2. 2003) Nekrolog“. , 2003, , 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42770