Ceska slavisticka produkce Bibliogr. za leta 1998-2002

Елемент

Заглавие

Ceska slavisticka produkce Bibliogr. za leta 1998-2002

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Michaela Rechakova; Zdenka Rachunkova

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha Narodni knihovna Ceske rep

Година на издаване

2003

Страници

240 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, Кирило-Методиевски

Колекции

„Ceska Slavisticka Produkce Bibliogr. Za Leta 1998-2002“. Praha Narodni knihovna Ceske rep, 2003, Praha Narodni knihovna Ceske rep, 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42756