Studies of the Slavo-Byzantine and West-European middle ages. Vol. I. S

Елемент

Заглавие

Studies of the Slavo-Byzantine and West-European middle ages. Vol. I. S

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

p. 105-114.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / II 60013

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

John Meyendorf

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Studies of the Slavo-Byzantine and West-European Middle Ages. Vol. I. S“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42748