Tausend Jahre Christentum in Russland

Елемент

Заглавие

Tausend Jahre Christentum in Russland

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Gottingen

Година на издаване

1988

Страници

s. 503-509.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

10-11 в.

Рецензия

uri

Илюстрации

N Kocev

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Tausend Jahre Christentum in Russland“. Gottingen, 1988, Gottingen, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42745