Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988

Елемент

Заглавие

Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Cologne-Wien

Година на издаване

1988

Страници

s. 345-355.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 556 323

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Ch Hannik

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Slavistische Studien Zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988“. Cologne-Wien, 1988, Cologne-Wien, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42740