Родов манастир на владетелите в Преслав

Елемент

Заглавие

Родов манастир на владетелите в Преслав

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Тотю Тотев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

с. 120-129.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Манастирски комплекс в Преслав

Колекции

„Родов манастир на владетелите в Преслав“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42712