Страница от джобното тефтерче на Васил Левски

Елемент

Заглавие

Страница от джобното тефтерче на Васил Левски

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Виктория Тилева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

с. 2-7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

XXXIV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3702

Име на изданието

Библиотекар

Забележки

Анотации

Тропара от служба на К. и М

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Тропар за Кирил, Методий и Климент в Канона за Събота Сиропусна

Колекции

„Страница от джобното тефтерче на Васил Левски“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42708