Самостойна народностна църква в Средновековна България. Християнизаторски процес, основаване и възход, автокефалия и междуцърковно положение, църква и държава, роля и значение

Елемент

Заглавие

Самостойна народностна църква в Средновековна България. Християнизаторски процес, основаване и възход, автокефалия и междуцърковно положение, църква и държава, роля и значение

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Тодор Събев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Синодално изд.

Година на издаване

1987

Страници

436 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 544394

Име на изданието

Забележки

Рез. англ., фр., нем. ез.; Библиогр. с. 369-397

Анотации

Рецензия

Angel Krastev Bulg. hist. rev. XVII 1989 4 p. 91-93 НБКМ/ А 15265

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело; Българската църква и Кирило-Методиевото дело.

Колекции

„Самостойна народностна църква в Средновековна България. Християнизаторски процес, основаване и възход, автокефалия и междуцърковно положение, църква и държава, роля и значение“. София Синодално изд, 1987, София Синодално изд, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42694