Medievel Bulgaria, Byzantine Empire, Blacksea - Venice - Geonoa

Елемент

Заглавие

Medievel Bulgaria, Byzantine Empire, Blacksea - Venice - Geonoa

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Vasil Gjuselev

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Villach Baier

Година на издаване

1988

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Венеция; Византия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Medievel Bulgaria, Byzantine Empire, Blacksea - Venice - Geonoa“. Villach Baier, 1988, Villach Baier, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42663