Studies of the slavo-byzantine and west-european middle ages. Vol I

Елемент

Заглавие

Studies of the slavo-byzantine and west-european middle ages. Vol I

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

p. 32-36.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / II 600013

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Robert Browning

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Studies of the Slavo-Byzantine and West-European Middle Ages. Vol I“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42645