Dziedzictwo misij Slowianskiej Cyryla I Metodego

Елемент

Заглавие

Dziedzictwo misij Slowianskiej Cyryla I Metodego

Езикова група

Кирилица; Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Kielce; Килце

Година на издаване

1988

Страници

p. 135-150.; p. 73-88.; с. 183-195.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.; 6.4.; 6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 566968

Име на изданието

Забележки

Рез на англ. ез; Рез. на рус. ез; С рез. на рус. ез

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Anna Bolek; Bartula Czeslaw; Boleslaw Kumor

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Dziedzictwo Misij Slowianskiej Cyryla I Metodego“. Kielce; Килце, 1988, Kielce; Килце, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42629