Ярослав Щапов на 75 години

Елемент

Заглавие

Ярослав Щапов на 75 години

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Десислава Найденова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2003

Страници

с. 78-83

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Българистика

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Ярослав Щапов на 75 години“. , 2003, , 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42607