Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади

Елемент

Заглавие

Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1989

Страници

с. 291-299.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Альбина Медынцева

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади“. София, 1989, София, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42588