1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т. 2

Елемент

Заглавие

1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т. 2

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1989

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 562793

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Николай Маджуров

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т. 2“. София, 1989, София, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 ноември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42584