1100 години българска художествена подвързия. Начало и развитие /IX-XIV в./

Елемент

Заглавие

1100 години българска художествена подвързия. Начало и развитие /IX-XIV в./

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Атаносов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с.35-37.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.3.

Годишнина

I

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/Б9971

Име на изданието

Полиграфия

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Петър Атанасов

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„1100 години българска художествена подвързия. Начало и развитие /IX-XIV в./“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42573