Emil Georgiev (10.I.1910 - 1.V.1982)

Елемент

Заглавие

Emil Georgiev (10.I.1910 - 1.V.1982)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

W Gesemann

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

p. 355-356.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 2135

Име на изданието

Sudost - Forschungen

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Emil Georgiev (10.I.1910 - 1.V.1982)“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42564