Zlaty vec bulgarskeho pisemnictvi

Елемент

Заглавие

Zlaty vec bulgarskeho pisemnictvi

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha

Година на издаване

1982

Страници

p.15-46.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 471983

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

I Dujcev

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Zlaty Vec Bulgarskeho Pisemnictvi“. Praha, 1982, Praha, 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42562