Relazioni storiche e culturali fra l'Italia e la Bulgaria

Елемент

Заглавие

Relazioni storiche e culturali fra l'Italia e la Bulgaria

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Napoli

Година на издаване

1982

Страници

p. 111-128.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ РДК - Р41

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Mario Capaldo

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Relazioni Storiche E Culturali Fra l’Italia E La Bulgaria“. Napoli, 1982, Napoli, 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42554