Pour l'edition des sermons attribues a Jean Exarque

Елемент

Заглавие

Pour l'edition des sermons attribues a Jean Exarque

Езикова група

Латиница

Език на изданието

фр.

Код на изданието

Автор

Mario Capaldo

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

p. 19-39.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 6271

Име на изданието

Балк. езикозн.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Съчинения с предполагаемо авторство

Колекции

„Pour l’edition Des Sermons Attribues a Jean Exarque“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42552