Радостта да откриваш България

Елемент

Заглавие

Радостта да откриваш България

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Уилям Федер

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982
1 ян

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 3127

Име на изданието

Отеч. фронт

Забележки

Анотации

Интервю за изследванията на учения българист

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Радостта да откриваш България“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42521