Изборникът от 1076 г.

Елемент

Заглавие

Изборникът от 1076 г.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Уилям Федер

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982
9 юни

Страници

с.13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 5299

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изборник от 1076

Колекции

„Изборникът от 1076 г“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42519