Кирилицата - творение на един свят за вечността Из словото, произнесено от проф. Елена Сюпюр (Румънска АН, Букурещ) на Тържественото събрание на 24 май 2003 г.

Елемент

Заглавие

Кирилицата - творение на един свят за вечността Из словото, произнесено от проф. Елена Сюпюр (Румънска АН, Букурещ) на Тържественото събрание на 24 май 2003 г.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Елена Сюпюр

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2003

Страници

с. 7-8

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Българистика

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Юбилейни тържества и научни форуми

Колекции

„ Букурещ) на Тържественото събрание на 24 май 2003 г“. , 2003, , 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42487