Шестоднев от Йоан Екзарх на новобългарски език

Елемент

Заглавие

Шестоднев от Йоан Екзарх на новобългарски език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Анани Стойнев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 120-123.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1715

Име на изданието

Философ.мисъл

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Шестоднев от Йоан Екзарх на новобългарски език“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42463