Поетика на старобългарската литература Основни принципи и проблеми. Изследване

Елемент

Заглавие

Поетика на старобългарската литература Основни принципи и проблеми. Изследване

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимир Станчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1982

Страници

200 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 473 583

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Александър Наумов Старобългарска литература 1984 15 с. 165-168 НБКМ/ Б 9617; Анисава Милтенова Лит. мисъл 1983 2 с.158-161 НБКМ/ А 4806; Георги Минчев Обращение болгарской медиевистики к современной эстетике и литературной теории Palaeobulgarica 1982 VI 4 с.84-85 НБКМ/ А 17411; Иван Попиванов Богатството на старобългарската литература Отеч.фронт 8 февр 1983 11548 НБКМ/ В 3127; Сергей Райчинов По въпросите на поетиката Учит.дело 9 авг 1983 32 НБКМ/ В 3481; Трифон Банков Изследване на средновековната българска литература Etud.balk XIX 1983 4 с.138-139 НБКМ/ А 9103; Трифон Банков Изследване на средновековната българска литература Септември XXXVII 1984 2 с.252-255 НБКМ/ А 2266

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Поетика на старобългарската литература Основни принципи и проблеми. Изследване“. София Наука и изкуство, 1982, София Наука и изкуство, 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42459