Човекът и вселената

Елемент

Заглавие

Човекът и вселената

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боряна Петрова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982
10 февр

Страници

с. 8-9.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 52 99

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Разговор с изтъкнати бълг. учени по повод излизането на първия пълен превод на "Шестоднев" от Йоан Екзарх

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Човекът и вселената“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42433