Към въпроса за Кирило- Методиевските традиции в дейността на преславските книжовници

Елемент

Заглавие

Към въпроса за Кирило- Методиевските традиции в дейността на преславските книжовници

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ангелина Минчева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 29-38.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

С библиогр

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Към въпроса за Кирило- Методиевските традиции в дейността на преславските книжовници“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42409