Истината за създателите на българската и славянската писменост Към характеристиката на акад. Емил Георгиев като кирилометодиевист

Елемент

Заглавие

Истината за създателите на българската и славянската писменост Към характеристиката на акад. Емил Георгиев като кирилометодиевист

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 24- 28.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.; 3.4.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Истината за създателите на българската и славянската писменост Към характеристиката на акад. Емил Георгиев като кирилометодиевист“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42399