Удивление от света За "Шестоднев" от Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Удивление от света За "Шестоднев" от Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Д.С Лихачов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982
8 дек

Страници

с. 13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 5299

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Интервю

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Удивление от света За „Шестоднев“ от Йоан Екзарх“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42394