Паметници на старобългарската култура от съветските музеи и библиотечни фондове

Елемент

Заглавие

Паметници на старобългарската култура от съветските музеи и библиотечни фондове

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Даринка Караджова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 26- 28.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.1.

Годишнина

XXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3702

Име на изданието

Библиотекар

Забележки

Анотации

Изложба в Нац. худ. галерия във връзка с 1300- годишнината от осн. на Българската държава

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Паметници на старобългарската култура от съветските музеи и библиотечни фондове“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42367