Естественонаучни знания в съчиненията на Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Естественонаучни знания в съчиненията на Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Дуйчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 36-37.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 3889

Име на изданието

Сп. на БАН

Забележки

С библиогр

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Езикови особености

Колекции

„Естественонаучни знания в съчиненията на Йоан Екзарх“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42344