Кой е създал нашите букви Исторически разказ за деца

Елемент

Заглавие

Кой е създал нашите букви Исторически разказ за деца

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Надежда Драгова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Отечество

Година на издаване

1982

Страници

56 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

1 изд. 1977 г

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42342